Hoạt động Trader Forex

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRANG NÀY MỚI LÀ GiẢ THUYẾT. NHẤN TẠI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ GiẢ THUYẾT ĐƯỢC HiỂN THỊ TRÊN TRANG WEB VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỐ HỮU LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QuẢ GiẢ THUYẾT.

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi SetBrokerrs trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/JPY DÀI 100%
 • EUR/USD DÀI 97.5%
 • GBP/USD NGẮN 64.4%
 • USD/JPY DÀI 95.6%
 • GBP/JPY DÀI 100%
 • AUD/USD DÀI 100%
 • USD/CAD NGẮN 61.5%
 • NZD/USD DÀI 100%
 • EUR/GBP DÀI 100%
 • CHF/JPY DÀI 100%
 • GBP/CHF NGẮN 75%
 • EUR/CAD DÀI 77.8%
 • AUD/CAD NGẮN 100%
 • AUD/JPY NGẮN 100%
 • CAD/JPY NGẮN 80%
 • NZD/JPY DÀI 100%
 • GBP/AUD NGẮN 100%
 • AUD/NZD NGẮN 100%
 • GBP/CAD DÀI 100%
 • NZD/CAD NGẮN 100%
 • NZD/CHF NGẮN 100%