Hoạt động Trader Forex

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRANG NÀY MỚI LÀ GiẢ THUYẾT. NHẤN TẠI ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ GiẢ THUYẾT ĐƯỢC HiỂN THỊ TRÊN TRANG WEB VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỐ HỮU LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QuẢ GiẢ THUYẾT.

Lọc Các sự kiện

Chỉ hiển thị:
Thông điệp Chia sẻ Trạng thái
Các Giao dịch Mở
Các Giao dịch đã đóng
Chỉ các nhà cung cấp với những người theo dõi thực
Tâm lý Thị trường

Các cặp tiền tệ được chọn bởi SetBrokerrs trong vòng 4 tiếng trước

 • EUR/JPY DÀI 86.7%
 • EUR/USD NGẮN 55.3%
 • GBP/USD DÀI 91.3%
 • USD/JPY DÀI 97.4%
 • GBP/JPY DÀI 63.6%
 • EUR/CHF DÀI 100%
 • AUD/USD NGẮN 100%
 • NZD/USD NGẮN 100%
 • AUD/CAD NGẮN 100%
 • AUD/CHF DÀI 100%
 • USD/CNH NGẮN 100%